MAMFS - MAFT 516: Christian Perspectives in Helping Professions (Online)

MAMFS - MAFT 516: Christian Perspectives in Helping Professions (Online)
Qty
Date & Time
Monday

January 3, 2022

Start - 9:00 AM Friday

February 25, 2022

End - 1:00 PM Europe/Berlin
Organizer

Europäisches Theologisches Seminar

07442 4905 0
info@ets-kniebis.de